NITROGENFYLLING


FYLL NITROGEN I DEKKENE

Fordelene med å bruke nitrogen i stedet for komprimert luft er:

 • Mer konstant trykk i dekkene
 • Trykket reduseres langsommere
 • Bedre veigrep
 • Økt levetid for dekkene
 • Bedre drivstoffutnyttelse
 • Nitrogen har en mye mer konsistent ekspansjons- og kontraksjonsrate sammenlignet med luft. En liten forskjell i trykket har ofte stor innflytelse på traksjon og håndtering.Dersom det anbefalte dekktrykket reduseres med 20 %, kan drivstofforbruket øke med rundt 3 %. Dette betyr ekstra utgifter. Dersom lufttrykket reduseres med 30 %, vil levetiden til dekkene bli halvert. Dette er både dyrt og dårlig for miljøet.
  Husk
  Selv om du bruker nitrogen i dekkene, må du kontrollere trykket for å sikre at dekket ikke lekker eller er punktert.
  Nitrogen erstatter ikke regelmessig vedlikehold. Et dekks maksimale levetid vil kun oppnås dersom bilen og dekkene vedlikeholdes slik de skal. Det betyr regelmessig kontroll av dekktrykk, hjulbalanse og justering.
  Dersom du fyller dekkene med nitrogen, er det viktig at du kun etterfyller med nitrogen. Dersom du etterfyller med komprimert luft, vil fordelene med å bruke nitrogen påvirkes negativt.