LPG


KJØP GASS HOS OSS

Dekk og Felg AS er den eneste plassen i Gjøvik og omegn du kan fylle bil med LPG. Vi har kortterminal, fyll LPG på bilen hele døgnet!
Hva er LPG?
LPG er en forkortelse for Liquified Petroleum Gas – Våtgass.
LPG er en blanding av hydrokarboner som er gasser ved normalt trykk og temperatur. De viktigste gassene er propan og butan.
LPG kan i noen tilfeller være omtrent ren propan i andre tilfeller ren butan eller en blanding av disse to.
LPG oppbevares og selges normalt på stål- eller komposittbeholdere.
LPG blir flytende under trykk, herav navnet liquified.
LPG brukes blant annet som drivstoff for kjøretøy.