HENGERREPARASJONER


VI REPARER HENGERE

Vi har verksted for tilhengerreperasjon, dette er viktig for deg da dette gir trygghet dersom feil oppstår på din tilhenger. For å holde din tilhenger i forskriftsmessig stand, er det viktig å overholde service intervallene som er oppgitt i din instruksjonsbok.
NB! Kontroller lufttrykk og ettertrekk hjulbolter!